سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلم.......دلم.......دلم

 دلم تنگ شده واسه روز هایی که واقعا همدیگرو دوست داشتیم 

روز هایی که برای هم جون میدادیم

روز هایی که اگه همدیگه رو نمیدیدیم میمردیمچون واقعا عاشق بودیم

دلم تنگ شده واسه روز هایی که از تهدل همدیگه رو بغل میکردیم

واسه روز هایی که دست های هم دیگرو میگرفتیم بدون کینه و نفرت چون کسی به ما حسو دی نمیکرد

من دیوونه ام دیوونه ی عشقت

تو تمام عمر من بودی ولی به راحتی از من گذشتی گلم


+ نوشته شده در جمعه 89/11/15 ساعت 12:6 عصر توسط مهدی | نظر

چشماتو...

 


  

 


 

 


 

 


 

منــو درگـیـــر خـودت کــن ، تــاجــهــانــم زیـــرو رو شـه

 

 

 

تــاســکــوت هـــرشــب مــن با حــجـومـت رو برو شـه

بی هوا بدون مـقـصــد ســـمـــت طــوفــان تــو مــیـــرم

 

منــــــو درگـــیـــــر خـــودت کـــن بــلـکـه آرامـش بگـیرم

 

بـا خــیـال تــو هـنـوزم مـثــل هـــرروز و هـــمـــیـــشــــه

هر شـــب حـــافـــظــــه مـــن پــر تــصـــویـــر تــو میشه

بـــــا مــــن غــریـــبـــگــی نـکــن بــا مـن که درگـیر توام

چــشــماتــو از مـــن بـــر نــدار مــن مـــات تـصــویر توام

تو همین جایی همیشه بـا تـو شـب شکل یه رویاست

 

آخــریـــن نقــطــه دنــیـــا تــو جـهـان من همین جاست


 
+ نوشته شده در پنج شنبه 89/11/14 ساعت 1:12 عصر توسط مهدی | نظر

چشماتو...

 

 

 

 


 

 

 

 


 


 


 


 

منــو درگـیـــر خـودت کــن ، تــاجــهــانــم زیـــرو رو شـه

 

 

 

تــاســکــوت هـــرشــب مــن با حــجـومـت رو برو شـه

بی هوا بدون مـقـصــد ســـمـــت طــوفــان تــو مــیـــرم

 

منــــــو درگـــیـــــر خـــودت کـــن بــلـکـه آرامـش بگـیرم

 

بـا خــیـال تــو هـنـوزم مـثــل هـــرروز و هـــمـــیـــشــــه

هر شـــب حـــافـــظــــه مـــن پــر تــصـــویـــر تــو میشه

بـــــا مــــن غــریـــبـــگــی نـکــن بــا مـن که درگـیر توام

چــشــماتــو از مـــن بـــر نــدار مــن مـــات تـصــویر توام

تو همین جایی همیشه بـا تـو شـب شکل یه رویاست

 

آخــریـــن نقــطــه دنــیـــا تــو جـهـان من همین جاست

 


+ نوشته شده در پنج شنبه 89/11/14 ساعت 1:12 عصر توسط مهدی | نظر

چشماتو...

 

 

 

 


 

 

 

 


 


 


 


 

منــو درگـیـــر خـودت کــن ، تــاجــهــانــم زیـــرو رو شـه

 

 

 

                                            تــاســکــوت هـــرشــب مــن با حــجـومـت

بی هوا بدون مـقـصــد ســـمـــت طــوفــان تــو مــیـــرم

 

منــــــو درگـــیـــــر خـــودت کـــن بــلـکـه آرامـش بگـیرم

 

بـا خــیـال تــو هـنـوزم مـثــل هـــرروز و هـــمـــیـــشــــه

هر شـــب حـــافـــظــــه مـــن پــر تــصـــویـــر تــو میشه

بـــــا مــــن غــریـــبـــگــی نـکــن بــا مـن که درگـیر توام

چــشــماتــو از مـــن بـــر نــدار مــن مـــات تـصــویر توام

تو همین جایی همیشه بـا تـو شـب شکل یه رویاست

 

آخــریـــن نقــطــه دنــیـــا تــو جـهـان من همین جاست

 


+ نوشته شده در پنج شنبه 89/11/14 ساعت 1:12 عصر توسط مهدی | نظر