سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چند تا معادله

معادله ی1

                             تفریح+کار+خوراک+خواب=انسان

                                   خواب+خوراک=الاغ

                                             پس

                             الاغ+کار+تفریح=انسان

                                  بنابراین

                              الاغ+کار=انسان-تفریح

                                   وبه عبارتی

                     انسانی که تفریح نداره=الاغی که فقط کار می کنه

 

معادله2

                                خواب+خوراک+درامد=مرد

                                    خواب +خوراک=الاغ

                                            پس

                                     الاغ+درامد=مرد

                                         بنابراین

                                   الاغ=مرد-درامد

                                        وبه عبارتی

             مردی که درامد نداره=الاغی که فقط میخوره و می خوابه

معادله ی3

                           خواب+خوراک+خرج پول=زن

                                خواب+خوراک=الاغ

                                       پس

                            الاغ+خرج پول=زن

                                 بنابراین

                        الاغ=زن-خرج پول

                           وبه عبارتی

         زنی که پول خرج نکنه=الاغی که فقط میخوره ومی خوابه

 نتیجه(از معادله2و3 )

                         مردی که درامد نداره  =زنی که پول خرج نمیکنه  

                                                پس

  فرضیه1

   مردها درامد دارند تا نگذارند زن ها به الاغ تبدیل شوند

فرضیه ی2

  زن ها پول خرج میکنند تا نگزارند مرد ها به الاغ تبدیل  شوند

                                    بنابراین

                      مرد+زن=الاغ+درامد+الاغ+خرج  

نتیجه(از فرضیه ی1و2)

                 مرد+زن=دوتا الاغ که با هم به خوبی وخوشی زندگی میکنند                                

t29
+ نوشته شده در چهارشنبه 89/5/27 ساعت 4:3 عصر توسط مهدی | نظر